Teljes körű tanácsadás cégalapítás, székhelyáthelyezés során, ezek levezénylése.
Adóoptimalizálási stratégia kialakítása, gyakorlati megvalósítása.

Cégalapításhoz nem kell horvát állampolgárság

Magyar állampolgár is lehet horvát cég tulajdonosa illetve ügyvezetője (Európai Unión belül bármely Uniós országban alapítható cég az Uniós tagországok állampolgárai által.). Magyar állampolgárok által korlátozás nélkül az adott tagország szabályozási feltételeivel létesíthető vállalkozás az EU tagországai területén.

Egykulcsos 20 % nyereségadó

Néhány információ még az ÁFA-ról, az adózásról:

 • Az ÁFA pillanatnyilag három kulcsos: 5%, 13% illetve 25%.
 • 2006-tól terheli a turisztikai tevékenységeket egységesen 10 % ÁFA. (2005-ben a külföldiek által igénybevett turisztikai szolgáltatások ÁFA mentesek voltak.) 2013-tól a vendéglátó-ipari tevékenységek ÁFA kulcsa is 13%-os.
 • Új vállalkozás esetén az Adóhivatal a Vállalkozó által kalkulált árbevétel alapján határozza meg a bevallási időszakokat.
 • A vállalkozás megalapítását követően határozatot kell hozni a pénztár maximumról, valamint el kell készíteni egy belső szabályzatot a számlázásról.
 • Az elszámolási időszakra az adófizető köteles megállapítani az ÁFA kötelezettségét és kimutatni az adóbevallásban.
 • Az adófizető az adóbevallását a székhely szerinti, területileg illetékes Adóhivatalban köteles leadni, előírás szerinti nyomtatványon, a tárgy időszakot követő hónap 20. napjáig.
 • Annak az adófizetőnek, akinek az elszámolási időszakban joga van az adóelőleg levonására, melynek összege nagyobb a tényleges adókötelezettségénél, jogosult a különbség visszaigénylésére.
 • Az adóhivatal a bejelentés napjától számítva 30 napon belül köteles visszafizetni ezt a különbséget, de ezt a határidőt az ÁFA ellenőrzés eltolhatja.

Iparűzési adó - nincs!

Nyereségadó:

A nyereségadó %-ban fizetendő, melynek mértéke 20 %. Nyereségadó előleg havonta fizetendő, a végső nyereségadó elszámolása az adóbevallás elkészülte után történik, a tárgyévet követő év áprilisának 30. napjáig.

Üzletrész/osztalékadó kifizetése:

Az üzletrész/osztalékadó mértéke 2012. márciusától 12%. (Évi 12.000 kuna kifizetés alatt, valamint, ha az osztalékot üzletrész növelésre fordítják, nem kell fizetni üzletrész/osztelék adót.)

Adók és járulékok:

A társaságot a következő adók és járulékok terhelik (a tevékenységtől függően nem minden járulékot kell fizetni):

 • turisztikai tagság, melyet az összbevételre fizetünk 0,2%-ban
 • erdők utáni járulék, melyet az összbevételre fizetünk 0,0265%-ban
 • műemlék utáni járulék, melyet az összbevételre fizetünk 0,05%-ban (2012. március 1-től megszűnt)
 • kötelező kamarai tagsági díj havonta 50,00 HRK (kisvállalkozások részére)
 • kötelező kamarai járulék a tárgyévet megelőző év összbevételének 0,005%-a
 • cégadó (évente kell fizetni az adóhivatal határozata alapján) kb. 200-3.000 kn/év - nyereségadó 20 %

A felsorolt járulékok havi előlegeinek összegét, az előző év ügyviteli eredményének elszámolása alapján, annak 1/12 részeként határozzák meg.

A minimálbér:

2013. június 1.-től a bruttó minimálbér 2.984,78 kuna, ebből zágrábi lakcím esetén 2.361,23 kn a nettó bér, a cégnek pedig ténylegesen 3.438,47 kunába kerül a minimálbér.

Tőkéből eredő jövedelem magánszemély esetén (kamat jövedelem) – 40% jövedelem adó + adó adója (pl Zagreb 18%)

Személyi jövedelemadó sávok:

 • 26.400 kn-ig 0%
 • 26.400 - 52.800 kn közé eső rész 12%
 • 52.800 – 132.000 kn közé eső rész 25 %
 • 132.000 kn feletti rész 40 %-a

A kifizetett bért terhelő járulékok: bérből fizetendő (az adózó által, de a munkáltató vonja le): 20% nyugdíjbiztosítás bruttó bér után fizetendő (a munkáltató által):

 • 13 % egészségügyi biztosítás
 • 0.5 % a munkahelyi baleseti biztosítás
 • 1.7 % munkáltatói járulék
 • 15,2 % összesen

Munkavállalás, és tartózkodás:

Az EU-s állampolgárok 2013. július 1-től munkavállalási és tartózkodási engedély nélkül is dolgozhatnak Horvátországban.

Nem EU-s állampolgároknak:

A Horvátországban történő munkavégzéshez tartózkodási és munkavállalási engedélyre van szükség, melyet a hatóságok egy évre adnak, és évente hosszabbítani kell.

A d.o.o ügyvezetőinek, a munkavállalási és tartózkodási engedélyt a hatóságok alanyi jogon megadják!

Ha a d.o.o-nak csak ügyvezetője van, nincs alkalmazottja, és az ügyvezető nem tartózkodik Horvátországban évi 90 napnál többet, akkor nincs szükség a munkavállalási és tartózkodási engedélyre, ebben az esetben viszont a munkavégzéssel kapcsolatos költségek nem minden esetben érvényesíthetőek (pl. útiköltség, gépjárművel kapcsolatos költségek....stb.) Horvátországban a külföldiek munkavállalását kvóták szabályozzák, az éves kvótákat a munkaügyi minisztérium határozza meg, és ott is lehet igényelni.