Teljes körű tanácsadás cégalapítás, székhelyáthelyezés során, ezek levezénylése.
Adóoptimalizálási stratégia kialakítása, gyakorlati megvalósítása.

A cégünk az alábbi szolgáltatást vállalja:

 • Társasági szerződés összeállítása, tevékenységi körök közösen történő meghatározása
 • A Statisztikai Hivatalnál történő bejelentkezés ügyintézése, adószám kikérése
 • Adóbejelentkezés ügyintézése
 • Az új cég bejelentése a Horvát Nemzeti Banknál
 • Letéti bankszámla megnyitása a törzstőke befizetéséhez az Ügyfél által választott bankban
 • Céges bankszámla megnyitása az Ügyfél által választott bankban
 • Cégalapítással kapcsolatos ügyintézéshez szükséges tolmácsolás
 • Horvát adószám beszerzése az alapítók és az ügyvezetők részére
 • Domain név foglalása a bejgyzett vállalkozásnak (igény szerint)

Cégalapításkor a tulajdonosoknak nyilatkozatot kell tenniük, hogy sem nekik, sem a tulajdonukban lévő más vállalkozásoknak nincs semmilyen adó- valamint egészség- és társadalombiztosítási tartozásuk nincs Horvátországban. A bejegyzés időtartama az aláírástól számítva általában 3 hét, kivéve a július és augusztusi hónapokat, amikor a cégbíróságon nyári szünet van.

További tudnivalók:

Az alapítók:

A cég alapítója lehet:

 • Külföldi magánszemély ill. magánszemélyek
 • Külföldi cég ill. cégek
 • Külföldi cég és magánszemély ill. cégek és magánszemélyek
 • Egyszemélyes kft. is alapítható, nem előírás sem a felügyelőbizottság, sem a könyvvizsgáló!

Cégalapításhoz szükséges dokumentumok:

Ha cég az alapító:

 • 30 napnál nem régebbi eredeti, cégbíróság által kiadott cégkivonat
 • Az alapító cég aláírójának útlevél fénymásolata
 • Az alapító cég bélyegzője

Ha magánszemély az alapító:

 • Útlevél fénymásolat
 • Lakcím igazolás (szig., lakcímkártya)

A törzstőke

D.o.o. (kft) alapításához minimálisan 20.000 kn alaptőke szükséges, melyet egy előzetesen létrehozott letéti számlára kell utalni.

Véleményünk szerint attól függően érdemes nagyobb tőkével alapítani céget, hogy milyen tevékenységet kívánnak folytatni. Nagyobb alaptőkének leginkább a „bizalmi index” növelésében van szerepe.

Amennyiben a cég egynél több ügyvezetőjének/képviselőjének igényel munkavállalási engedélyt, úgy a minimálisan megkövetelt alaptőke 100.100 kn!

A cég nevének meghatározása

A cég neve lehet:

 • horvát, latin vagy ógörög nyelvű
 • a tulajdonosok valamelyikének, vagy több tulajdonosnak a neve, illetve a nevek kombinációja

Kölcsön

Lényegében bárki nyújthat kölcsönt a vállalkozásnak! A kölcsön lehet kamatmentes természetes- és jogi személy esetén is. Amennyiben a vállalkozásnak olyan tagja nyújt hitelt, akinek az üzletrésze meghaladja a 25 %-ot, és a kölcsön összege meghaladja az üzletrésze értékének a négyszeresét, ebben az esetben az elszámolt kamatok nem csökkentik az adóalapot!

Egyszerűsített Kft alapítása

Ez is kft forma, és ugyan azok a törvényi szabályok vonatkoznak rá, mint a kft-re, kivéve egyes szabályozásokat, amelyekben a törvény másként rendelkezik.

Jellemzői:

 • Minimális törzstőke 10,00 kn,
 • Az üzletrész legkisebb nominális értéke 1,00 kn,
 • Csak pénzeszközben lehet befizetni a törzstőkét,
 • A társaságnak rendelkeznie kell a törvény által előírt tartalékkal, melynek az eredmény ¼-ét kell képeznie csökkentve az előző évi veszteséggel. A törvény által előírt tartalékot a következőre lehet felhasználni:
  • Törzstőke emelésre,
  • Veszteség fedezésére.
 • Amennyiben fizetésképtelenség veszélyezteti a társaságot, azonnal össze kell hívni a taggyűlést.
 • A bejegyzés bírósági illetéke 30,00 kn,
 • Legfeljebb 3 alapító lehet és 1 ügyvezető,
 • Amennyiben az egyszerűsített kft. törzstőkéjét a rendes kft. törzsőkéjének összegére vagy attól nagyobb összegre emelik (20.000,00 kn), abban az esetben már nem érvényesek rá a fent leírtak.